6.15.2010

ако зумваш наобратно

[3:47:20 AM] Zloban Konev: чай аз да продължа работата си по google mapsa
[3:47:26 AM] Zloban Konev: чай си напрая и един чай
[3:47:50 AM] that.guy: ти в гугал мапс ли работиш
[3:48:19 AM] Zloban Konev: не, пиша джава скрип
[3:48:34 AM] that.guy: ако зумваш наобратно
[3:48:36 AM] that.guy: много време
[3:48:43 AM] that.guy: няма ли да стигнеш до друга планета
[3:49:02 AM] Zloban Konev:

Няма коментари:

Публикуване на коментар